Uwaga: Niektóre informacje zawarte w tym poradniku mogą być już nieaktualne oraz posiadać lepsze rozwiązania

Strategie i rozwiązania
Wskazówki:
* Gdy producent oferuje Ci nowy pojazd do testowania, zawsze odpowiadaj "tak", nawet jeśli nie planujesz używać go przez najbliższy rok. Pozornie nic Ci to nie daje, jednak niezawodność pojazdu będzie póˇniej wyższa
* Staraj się dostraczać surowce tylko do jednej fabryki lub huty. Nawet jeśli odległość jest bardzo duża, bardzo wygodnie jest odbierać towary lub stal z jednego miejsca.
* Bardziej opłacalne jest przewożenie towarów/pasażerów na duże odległości. Nie buduj więc zbyt krótkich tras.
* Nie zmuszaj swoich pociągów do mozolnych wspinaczek (chyba, że budujesz trasę widokową ;-) ). Szybciej dojadą do celu omijając przeszkodę. Jeśli masz już dużo pieniędzy, możesz budować długie tunele w górach, a także pod miastami.
* Aby znacznie obniżyć koszt budowy na polach należących do farmy, posadˇ drzewa na kwadratach, na których chcesz coś zbudować.
Przymusowy serwis pociągów:
Awarie pojazdów bywają bardzo irytujące. Pociąg, który właśnie zepsuł się na wjeˇdzie na ruchliwą stację obsługującą wiele składów, może spowodować poważny zator. Pociągi, czekające w korku na wjazd lub wyjazd ze stacji, najprawdopodobniej też zaczną się psuć, co w efekcie spowoduje gwatowny spadek dochodów i ratingów.
Najłatwiej po prostu skrócić przerwę między kolejnymi przeglądami technicznymi np. ze 150 do 100 dni. Wbrew pozorom może to wcale nie być dobre rozwiązanie.
Problem z serwisem pojawia się zwykle na długich trasach, zwłaszcza dwutorowych. Kursują po nich zazwyczaj pociągi przynoszące wysokie dochody. Może się zdarzyć, że termin przeglądu technicznego takiego pociągu nadchodzi wkrótce po tym, jak minął on lokomotywownię. W tej sytuacji komputer stwierdza, która lokomotywownia jest najbliżej pociągu i nakazuje mu, aby właśnie do niej pojechał. Niestety, komputer nie jest w stanie stwierdzić, czy jest to lokomotywownia, do której pociąg dotrze najszybciej. Nie poleci mu też, aby zmienił kierunek jazdy i wrócił do najbliższej lokomotywowni (na trasach dwutorowych z jednokierunkową sygnalizacją jest to zresztą niemożliwe). Zamiast tego pociąg brnie przed siebie szukając okazji do zawrócenia. Często zdarza się, że jedynym nadającym się do tego miejscem jest stacja. Pociąg dociera tam, nie próbuje wjechać do lokomotywowni znajdujących się w pobliżu stacji i natychmiast zawraca w kierunku lokomotywowni, której szuka.
Efekt jest taki, że aby zaliczyć serwis i dotrzeć do docelowej stacji, pociąg musi pokonać całą trasę dwukrotnie. Taka przejażdżka oczywiście ˇle odbije się na Twoich dochodach i wydajności pociągu.
Rozwiązaniem tego problemu jest przymusowy serwis pociągów, który daje Ci pełną kontrolę nad tym, gdzie i kiedy dokonywane są przeglądy techniczne.
Rozwiązanie to dostępne jest tylko dla posiadaczy Transport Tycoon DELUXE. Pierwsza wersja gry pt. Transport Tycoon nie pozwala budować jednokierunkowej sygnalizacji, która jest tu niezbędna.
Na poniższym rysunku widać, jak to działa. Pociąg nie może pojechać prosto. Musi skręcić do lokomotywowni.

Poniższy schemat wyjaśnia, jak należy ustawić światła, aby przymusowy serwis pociągów działał prawidłowo.

Pociągi jadące górnym torem natrafiają na rozjazd. Gdyby pociąg pojechał prosto, napotkałby na swojej drodze jednokierunkowy sygnał skierowany w przeciwną stronę. Sygnał ten zmusza go, aby skręcił w prawo, do lokomotywowni. Tam pociąg zostaje podreperowany, dzięki czemu jego niezawodność osiąga maksymalną wartość. Potem może już wrócić na trasę.

Prosty odcinek toru naprzeciwko lokomotywowni jest niezbędny, mimo że pociągi nigdy po nim nie jadą.. Bez niego nie byłyby jednak w stanie odnaleˇć drogi do swojego celu.

Skrzyżowania i światła:
Szybki i efektywny transport towarów i ludzi wymaga odpowiedniej sieci torów. Dla prawdziwego Tycoona w grę wchodzą tylko połączenia dwutorowe z sygnalizacją świetlną.
Na samym początku gry trzeba zdecydować, czy zastosujemy ruch prawo- czy lewostronny. Jeżeli nie zdecydujemy od razu, możemy mieć potem problemy z połączeniem kilku tras, na których zastosowaliśmy różne systemy. Ewentualna przebudowa może być zarówno kosztowna jak i praco- i czasochłonna. Najbardziej naturalny i oczywisty dla graczy w Polsce wydaje mi się ruch prawostronny, ale jeśli ktoś chce, żeby pociągi jeˇdziły po lewej stronie, nie widzę przeszkód.
Zacznij budować linie dwutorowe, od razu gdy zaczniesz zarabiaćporządne pieniądze (tzn. gdy przestaniesz zdążać wydawać to, co zarobiłeś). Nigdy nie buduj mijanek takich jak komputer! To bezsensowna strata czasu i pieniędzy.
W miarę rozwoju sieci sytuacja moze się trochę skomplikować. Np. część pociągów musi dostać się z Poznania do Krakowa, a część do Warszawy. Z kolei pociągi z Wrocławia jadą do Poznania i Warszawy. To wcale nie znaczy, że dla każdego połączenia musisz budować oddzielne tory. Najlepiej zastosować dwupoziomowe skrzyżowania:

Rozwiązanie to dostępne jest tylko dla posiadaczy Transport Tycoon DELUXE. Pierwsza wersja gry pt. Transport Tycoon nie pozwala budować jednokierunkowej sygnalizacji, która jest tu niezbędna.
Poniżej takie samo rozwiązanie, ale z wykorzystaniem mostów. Jest ono tańsze, ponieważ tunele są droższe od mostów. Ponadto nie wymaga ono kopania dołków.


Stacje i światła:
Transport Tycoon Deluxe zawiera bardzo zaawansowane narzędzia sterowania ruchem kolejowym. Prawidłowe zastosowanie świateł pozwala kierować składy na odpowiednie tory w bardzo przydatny a jednocześnie prosty sposób. Podstawą sterowania ruchem kolejowym jest odpowiednie wykorzystanie jedno- i dwukierunkowych sygnałów świetlnych. Jest to ważne, ponieważ pociągi zachowują się odmiennie napotykając na sygnały jedno- i dwukierunkowe.
* Zawsze, gdy chcesz pozostawić pociągowi wybór jednej z wielu linii (np. prowadzących do tej samej stacji), stosuj sygnały dwukierunkowe.
* Zawsze, gdy chcesz, aby pociąg korzystał z konkretnej linii, nawet gdy czasem będzie musiał czekać na czerwonym świetle, stosuj sygnały jednokierunkowe. W tym przypadku pociąg nie wybierze niewłaściwej linii i będzie czekał aż na jego linii zapali się zielone światło.
Oto przykład wykorzystania sygnałów jednokierunkowych:

Niektóre pociągi jadą z A do B, a inne z A do C. Dzięki zastosowaniu sygnałów jednokierunkowych pociągi nigdy nie pomylą drogi. Pociągi do B zawsze trafią do B a pociągi do C - do C.
A to przykład wykorzystania sygnałów dwukierunkowych:

Wykorzystując obydwa rodzaje sygnałów można zbudować bardzo funkcjonalne stacje obsługujące do kilkunastu pociągów. Warto przy tym zastosować następujące rozwiązania:
1. Pętla odciążająca wjazd: Jeśli wszystkie tory na stacji są zajęte i palą się przed nimi czerwone światła, pociąg wjedzie na dodatkowy piąty tor, zrobi pętlę i ponownie spróbuje wjechać na stację. Pętla powinna być odpowiednio długa, tak aby obsłużyć wszystkie pociągi mogące oczekiwać na wjazd. Jeżeli jednak okazuje się, że potrzebna jest zbyt długa pętla lub już istniejąca, spora pętla nie zapobiega zatorom na wjeˇdzie, oznacza to, że stacja jest mimo wszystko za mała i trzeba zbudować drugą. Zdarza się to jednak bardzo rzadko.
2. Przymusowy serwis pociągów: Lokomotywownie należy zbudować przed wjazdem na stację. Przymusowy serwis zapobiegnie w ten sposób awariom na wjeˇdzie na stację lub na samej stacji. Awarie te mogłyby spowodować ogromne zatory. 3. Oddzielne tory wyjazdowe: Warto przy wyjeˇdzie ze stacji zbudować dla każdego toru odcinek toru mogący pomieścić najdłuższy pociąg. Pozwala to wyjechać ze stacji kilku pociągom jednocześnie. Pociągi na stacji nie muszą tam czekać aż wyjedzie inny pociąg, lecz wyjeżdżają natychmiast i zwalniają miejsce na stacji dla następnych pociągów.

Nigdy nie buduj jednokierunkowych sygnałów na wjeˇdzie na stację! W przeciwnym razie każdy pociąg będzie chciał wjechać na pierwszy tor na stacji i będzie tam czekał aż zostanie on zwolniony, nie wykorzystując innych, wolnych torów. Efekt będzie taki sam, jakbyś zbudował stację jednotorową.

Projektowanie wydajnych stacji
Aby osiągać najwyższe zyski, należy zminimalizować ryzyko przestojów pociągów, które może być spowodowane awariami lub zatorami na stacjach. Zbyt częstym awariom zapobiega zastosowanie przymusowego serwisu pociągów. Zatory powstają na stacjach, gdy te mają zbyt małą przepustowość. Oto przykład stacji o bardzo dużej przepustowości (na podstawie projektu Paula van Eijdena):

Mimo że ta stacja ma tylko cztery tory, może obsłużyć nawet kilkanaście pociągów.
* 1, 2, 3 i 4 oznaczają pary torów prowadzące w różne kierunki.
* Pociągi poruszają się w tym rozwiązaniu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Jeśli przynajmniej przy jednym wjeˇdzie pali się zielone światło, pociąg wjeżdża na stację. Gdy wszystkie tory na stacji są zajęte pociąg nie czeka na zielone światło, lecz omija ją. torem położonym za nią. Następnie objeżdża stację i węzeł dookoła i próbuje jeszcze raz wjechać.
* Budując taką stację, warto zastosować przymusowy serwis pociągów na torze w prawym, dolnym rogu rysunku.
Takie rozwiązanie warto zastosować przy naprawdę dużych zakładach przemysłowych, np. przy fabrykach, które wymagają dostaw surowców i odbioru gotowych towarów. Przy mniejszym natężeniu ruchu wystarczają mniejsze stacje.

Transport Tycoon Headquarters
// Poradnik został skopiowany ze strony:
Transport Tycoon Headquarters
2009-2014 Pawilonek